Aan de kant van de consumenten.
Aan de kant van het bewijs.

Wij willen ons richten op gebieden die anders te weinig aandacht krijgen. Wij vinden deze samen met onze ongeveer 6.000 vrouwelijke leden, leden- en partnerverenigingen en werken eraan in tal van Projecten.

Sinds 2012 staan we op de lijst voor deze gekwalificeerde instanties en voeren marktinspecties uit als overheidsinstantie met een focus op de detailhandel en hebben sinds 2015 de marktwaakhond Psychomarkt in stand gehouden. We zijn bijzonder toegewijd aan het principe van wetenschappelijke nauwkeurigheid en bewijs.

We zijn blij dat je geïnteresseerd bent in ons werk. We bloggen hier af en toe over ons dagelijks leven.

De Duitse consumentenbond gaat deel uitmaken van het EuroConsum-netwerk. In het kader hiervan zal de naam van de vereniging in de komende weken veranderen in EuroConsum e.V.. De Algemene Vergadering heeft reeds besloten tot de overeenkomstige wijzigingen. De wijzigingen wachten momenteel op registratie.

Onze procedures

"Dynamic Pricing" en prijstransparantie

Onze andere onderwerpen

Gezondheid

Gezondheid is ons dierbaar. De Gezondheidsmarkt is de grootste interne markt van alle geïndustrialiseerde landen. Hoewel delen van de markt sterk gereguleerd zijn, is de zogenaamde "tweede gezondheidsmarkt", die qua omzet groter is, in grote delen volledig ongereguleerd. Voor ons is de gezondheidsmarkt een zwaartepunt van ons werk.

 • Het verstrekken van informatiemateriaal en lezingen over gezondheidsthema's
 • Regelmatige marktverkenningen in de gereguleerde en niet-gereguleerde gezondheidszorgmarkt
 • Toezicht op de
  "2e gezondheidsmarkt" (voedingssupplementen, gezondheidsreclame, voeding) 

Lebenshilfe

De Psycho en life support markt is enorm groot en een broedplaats voor vaak half geheime en louche aanbiedingen aan bijzonder kwetsbare mensen.

 • Adviseren van consumenten over alle aspecten van de markt voor levensondersteuning
 • Advies voor familieleden
 • Regelmatig markttoezicht op psycho- en levensondersteunende diensten

Gegevensbescherming

Inbreuken op de gegevensbescherming blijven meestal zonder gevolgen voor bedrijven. De GDPR heeft daar nauwelijks verandering in gebracht. Dit geldt zelfs als ze worden ontdekt.

Samen zijn we op weg om de mogelijkheden en grenzen van de wettelijke gegevensbescherming te verkennen.

 • Ondersteuning bij de handhaving van GDPR-claims
 • Ondersteuning bij de handhaving van GDPR-claims
 • Advies over de omgang met verwerkingsbureaus
 • Vertegenwoordiging tegenover de gegevensbeschermingsautoriteiten (art. 78 e.v. DSGVO)

Mensen leven met en van dieren. Op Project "Complexe dieren belichten we de relatie tussen mens en dier tegen de achtergrond van ethiek en wetenschap. 

Tussen dierenliefde en dierenconsumptie: de kwestie is complex.

 • Wat betekent het om dieren te consumeren?
 • Geen opgeheven wijsvinger
 • Samenwerking met Medewerker dierenwelzijn

Feministisch consumentenwerk

Hoe cis-man-hetero-normatief is ons consumptiemodel eigenlijk...? En moet dat zo blijven?

 • Het actief opnemen van niet-mannelijke perspectieven in onze Werk
 • Samenwerking met actoren uit het maatschappelijk middenveld
 • Verdere ontwikkeling van het consumentenmodel in de zin van diversificatie

Diversiteit

Ons streven voor consumentenbescherming is zichtbaarheid te genereren en de perspectieven van gemarginaliseerde groepen volledig in aanmerking te nemen.

 • Regelmatige samenwerking met andere actoren van de civiele samenleving
 • Inachtneming van gemarginaliseerde perspectieven op alle niveaus van ons werk.
 • Bevordering van diversiteitsprojecten

In de loop van onze geschiedenis is er altijd een inspirerende wisselwerking geweest tussen onze identiteit als vereniging en onze projecten.

Project #Globucalypse
#Globukalypse staat voor eerlijke patiëntencommunicatie en echte patiëntenautonomie. De #Globukalypse website wijst op de noodzaak van actie voor homeopathie in politiek en gezondheidszorg.
Naar de #Globukalypse website
Vorige dia
Volgende dia

Elke wet heeft er een nodig om hem te handhaven

De wet heerst echter niet alleen, zoals talrijke economische schandalen in de recente geschiedenis hebben aangetoond.

Sinds de inwerkingtreding van de wet ter versterking van de eerlijke concurrentie van november 2020 is de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van gekwalificeerde verenigingen. Zij observeren de markt en treden op tegen wanpraktijken als dragers van publieke belangen en beheerders van collectieve belangen zonder eigen financieel belang. 

In onze vereniging, onze Procesafdeling (Service Juridique) en Kassel om procedures te voeren in alle Duitse arrondissementen van het Oberlandesgericht en in andere EU-landen. Onze afdeling procesvoering leidt en coördineert onze procedures. U kunt ons helpen in de strijd tegen wanpraktijken en oneerlijke praktijken.

Constant klagen trekt dingen aan die betreurenswaardig zijn.

Project "PROTECTEUR

Met de inwerkingtreding van Richtlijn (EU) 2020/1828) worden grote delen van de toegang tot vorderingen voor consumenten en de handhaving van rechten geharmoniseerd. Artikel 20, lid 4, van de richtlijn stelt als doel de samenwerking tussen bevoegde entiteiten te intensiveren en artikel 23 voorziet ook in toezicht.

EuroConsum e.V. neemt daarom deel aan de Projet de Référence et d'Organisation pour la Transparence et l'Égalité des Consommateurs dans les Procédures Judiciaires ("PROTECTEUR"), dat de beoogde doelstellingen moet ondersteunen. De specifieke taak van het project is het presenteren, registreren en evalueren van de procedurele vormen, structuren en processen die in het recht van de lidstaten zijn voorzien of beschikbaar zijn voor procedures in het kader van de EU-klachtenrichtlijn.

De procedures moeten vergelijkbaar worden gemaakt wat betreft toegankelijkheid ("accès au droit"), vereiste middelen ("besoin de ressources") en doeltreffendheid ("efficacité").

We zijn momenteel onze procedurele informatie aan het herzien. Binnenkort vindt u hier Informatie over onze juridische procedures

Opmerking: Wij stoppen met papieren publicaties en zetten geleidelijk alle publicaties online. Oude publicaties worden niet meer herdrukt. 

U kunt zien hoe ver we hiermee zijn gekomen op de Pagina Alle publicaties zie

Wetenschappelijke praktijk en bewijzen versus Big Data en kunstmatige intelligentie?

Goede wetenschappelijke praktijken en bewijzen versus Big Data en kunstmatige intelligentie - Partners of tegenstanders? Onder de buzzwords Big Data, digitalisering, gepersonaliseerde geneeskunde en kunstmatige intelligentie is een nieuwe wereld ontstaan die gouden tijden belooft voor onze gezondheidszorg, maar in ruil daarvoor de hoekstenen van ons wetenschappelijk denken ontkracht. De

Waarom is homeopathie zo populair?

Daar zijn verschillende redenen voor: hoewel de homeopathie een vooruitgang was in de tijd van Hahnemann (hij ontwikkelde het van 1796 tot zijn dood in 1843), was het natuurlijk ook toen al fout. De methoden die de meeste artsen in die tijd gebruikten waren bruut en verzwakten de patiënten - soms tot de dood erop volgde.

Laat ons ervaren wat ons verenigt

Conferentie voor wetenschap en kritisch denken