EuroConsum e.V. beëindigt samenwerking met GWUP e.V.

EuroConsum werkt al meer dan tien jaar nauw samen met de Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP e.V.). Onder leiding van Amardeo Sarma en Dr Holm Hümmler hebben we een vruchtbare en altijd respectvolle samenwerking ervaren die aanzienlijk heeft bijgedragen aan de verbetering van de GWUP. Consumentenadvies en -voorlichting heeft hieraan bijgedragen. Deze samenwerking was in lijn met gedeelde waarden, die zich uitten in een inzet voor een geïnformeerd publiek en tegen kwakzalverij en bewijsvrije reclamebeloften.

In dezelfde periode werd ook de Moord op Halit Yozgat door rechtse terroristen van de zogenaamde "Nationaal Socialistische Ondergrondse" (NSU) en de Moord op de Kasselse districtsvoorzitter Dr. Walter Lübckeook door een rechtse terrorist. In deze periode vond ook de racistische Hanau moordendie voorkomen hadden kunnen worden en waarbij een rechtse terrorist het leven nam van Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov en Gabriele Rathjen. Niet alleen deze moorden, maar ook de betrokkenheid van staatsautoriteiten bij deze gebeurtenissen hebben de pijn vergroot en leed veroorzaakt. Veel van onze leden kennen de slachtoffers of hun nabestaanden persoonlijk. Deze gebeurtenissen zijn fundamenteel en richtinggevend voor ons en ons werk. Ze herinneren ons er elke dag aan.

Voor ons is een van de lessen van deze terreur dat we ons duidelijk moeten distantiëren van extreemrechtse en neo-rechtse bewegingen. We geloven ook dat we moeten strijden om de sociale omstandigheden te verbeteren aan de zijde van degenen die onze waarden delen; dit zijn met name groepen waarin mensen zijn georganiseerd die zelf te maken hebben met discriminatie en marginalisatie. Werk dat geen rekening houdt met de perspectieven van deze mensen voldoet niet aan onze eigen normen; werk dat gericht is tegen de legitieme zorgen van gemarginaliseerde mensen en groepen is voor ons ondenkbaar.

Tijdens de algemene vergadering van de GWUP op 11 mei 2024 werd een nieuwe verkiezing van het GWUP-bestuur gehouden, die eerder werd gepresenteerd als een "richtinggevende verkiezing". De beslissing was nipt, want uiteindelijk maakten slechts ongeveer 20 stemmen het verschil. Wij zien de uitslag van de verkiezing als een besluit over de toekomstige inhoudelijke positionering van de GWUP en als een commitment aan een nieuwe richting voor de GWUP en erkennen dit in dit opzicht.

Met deze verkiezing verklaart de GWUP dat ze een nieuwe cursus die we niet willen volgen tegen de achtergrond van onze eigen verenigingsidentiteit en die we om persoonlijke redenen niet kunnen volgen. EuroConsum zal daarom de samenwerking met de GWUP onmiddellijk beëindigen. en tijdig gezamenlijke projecten te realiseren. Een bijbehorende verklaring is vandaag per post verstuurd.

Deze beslissing is niet lichtvaardig genomen, vooral gezien de langdurige goede relatie en de aanzienlijke overlap binnen de groepen en kringen die onze twee verenigingen ondersteunen. Na een intensieve discussie is er voor ons echter geen alternatief.

EuroConsum wil graag in dialoog blijven en samenwerken met alle sceptische mensen die onze waarden delen en willen werken aan een eerlijke en inclusieve samenleving.

Kassel, 14 mei 2024

 

Raad van bestuur & Juridische dienst