De psychomarkt

... volgt het principe van toe-eigening

De term psychomarkt verwijst naar een onbeheersbare verscheidenheid aan aanbiedingen van vaak twijfelachtige psychologische en psychotherapeutische diensten. Deze pseudotherapeutische diensten komen als

  • psychologische diagnostiek,
  • Levensbegeleiding en levensondersteuning,
  • Persoonlijkheidsontwikkeling,
  • Psychotherapieën, maar ook
  • als technische oplossing

en zoeken bewust toenadering tot gevestigde terminologie en evidence-based praktijken (zich de termen, sociale contexten en bijbehorende inhoud toe-eigenen). Het concept van Lebenshilfe is bijvoorbeeld al lange tijd geprefigureerd door de empowermentbewegingen uit het veld van de gehandicaptenrechtenbeweging. Door een vervreemdende toe-eigening van termen die typisch is voor de scene, zadelen aanbieders op de psychomarkt deze conceptualisering op. adviqo AG gebruikt bijvoorbeeld ook de toegeëigende labels "levensbegeleiding", "levensadvies" of "antwoorden op levensvragen" voor commerciële aanbiedingen op het gebied van "waarzeggerij" en "astrologie".

... werkt door misleiding, gevangenneming en vernietiging

Een ander kenmerk van psychomarktaanbiedingen is het spelen met samenzweringsverhalen volgens welke bijvoorbeeld "de farmaceutische industrie" een zogenaamd revolutionaire therapie onderdrukt. Aanbiedingen doen zich voor als underdogs of outsider frontrunners onder het mom van een "alternatief". Geïnteresseerde klanten worden dan zo snel mogelijk zelf in het verkoopproces betrokken.

Vergelijkbaar met de Multi-levelmarketing distributiesystemen worden in zeer korte tijd opgezet. Dit gebeurt meestal met een positief verhaal dat van de klant de held van het verhaal maakt. Dit is vooral verraderlijk wanneer de misleide en gevangen klanten vervolgens worden verondersteld hun betrokkenheid bij het distributiemodel zelf te financieren, bijvoorbeeld door middel van "diploma's" of "certificaten" van zelfbenoemde instituten. Vaak wordt er een "promotiemodel" voorgesteld, dat moet worden gefinancierd door zelf geld te gaan verdienen nog voordat de "kwalificatie" is behaald ("Verdien terwijl je leert").

Deze "val in het konijnenhol", zoals een getroffen persoon het ooit noemde, begint vaak met de perfide vraag of men niet iets goeds wil doen voor de eigen familie of andere mensen. Men heeft immers al ervaren hoe zogenaamd goed het product is. Weinig mensen kunnen gemakkelijk afstand nemen van dergelijke praktijken, omdat we allemaal de neiging hebben onszelf te zien als heldinnen van ons eigen verhaal. Natuurlijk willen we allemaal aan de kant van het goede staan. Natuurlijk willen we allemaal helpen. En het feit dat je geld zou moeten kunnen verdienen door te helpen, deert ons natuurlijk niet.

Het is ook typisch dat er vaak autoriteitsargumenten worden gebruikt. Handelsmerken worden vaak gedeponeerd of termen worden van een handelsmerk voorzien om de indruk te wekken dat er een bewijs van effectiviteit is, wat niet het geval is. De psychomarkt werkt ook graag met gekochte academische titels.

... creëert meervoudige victim-blaming en leidt tot hertraumatisering

Typisch voor de psychomarkt is een Spelen met hoop, nieuwsgierigheid, schuldgevoel en Schande van de getroffenen. Op deze manier wordt enerzijds toegang tot de klant gecreëerd, anderzijds blijven dubieuze praktijken lang verborgen, omdat beschadigde personen geen contact met de buitenwereld zoeken uit schaamte en woede over hun eigen vermeende goedgelovigheid. Wat vooral perfide is, is dat hoe groter de schade, hoe groter de schaamte.

Dit gaat niet zelden gepaard met echte en negatieve ervaringen met openbare aanklagers en politieautoriteiten. Uit veel gesprekken weten we dat gekwetste mensen die zich tot de overheid wenden vaak door hen worden geminacht en belachelijk gemaakt in plaats van dat ze begrip en empathie tonen. Dit leidt soms tot vreselijke ervaringen van hertraumatisering.

... is extreem ongereguleerd, maar uiterst lucratief

De psychomarkt is niet alleen een antropologisch panopticum, maar in de eerste plaats een markt, en dan nog grotendeels ongereguleerd. De psychomarkt is een extreem gecommercialiseerd gebied. De omzet per jaar in Duitsland wordt geschat op 5 tot 10 miljard euro, afhankelijk van de definitie. Het aantal aanbieders van esoterische en alternatieve psychologische behandelingen in Duitsland werd in 2011 geschat op 10.000 tot 20.000, volgens "Zeit".

Voor 2020 gaan we ervan uit dat het aantal spelers niet meer sterk is gegroeid, maar dat de omzet en winst aanzienlijk zijn toegenomen als gevolg van een professionalisering van de markt. Onze schatting voor 2020, die is gebaseerd op waarnemingen uit 2018 en 2019, ziet de markt op ongeveer 30 miljard euro in de Duitstalige wereld op ongeveer 20.000 aanbieders, waarvan echter ongeveer 5 % (1.000 spelers) waarschijnlijk ongeveer 85% van de omzet realiseren. Deze 1.000 hoofdrolspelers zijn dus elk goed voor ongeveer 250 miljoen euro ... per jaar.

Ons werk

Wij getroffen personen adviseren en hun familieleden en werken met Zelfhulpgroepen samen, die we professioneel ondersteunen. We verzamelen ook meldingen van betrokken personen om profielen op te stellen van activiteiten en acties. Waar mogelijk ondernemen we gerechtelijke stappen tegen overtredingen van de wet, als ze tastbaar zijn. Daarbij maken we ook gebruik van een netwerk van testkopers en testklanten om verkoopstructuren die typisch zijn voor de scène van binnenuit te kunnen analyseren.

Daarnaast begeleiden we getroffenen die voor hun rechten willen vechten door middel van Procedurele begeleiding en adviesvan het indienen van een aanklacht tot deelname aan gerechtelijke procedures.

In verschillende grote procedures zijn uitgebreide Strafrechtelijke belastingprocedures ingewijd.

Hiervoor onderhouden we een uitgebreide collectie stoffen, waaronder een grote bibliotheek over veel marktaanbod. Sinds 2016 bouwen we aan een tentoonstelling van ineffectieve producten onder de Werktitel "Bullshit for Sale (we ontvangen graag ineffectieve producten).