De psychomarkt

... volgt het principe van toe-eigening

De term psychomarkt verwijst naar een onbeheersbare verscheidenheid aan aanbiedingen van vaak twijfelachtige psychologische en psychotherapeutische diensten. Deze pseudotherapeutische diensten komen als

  • psychologische diagnostiek,
  • Levensbegeleiding en life support,
  • Persoonlijkheidsontwikkeling,
  • Psychotherapieën, maar ook
  • als technische oplossing

en zoeken bewust toenadering tot gevestigde terminologie en evidence-based praktijken (zich de termen, sociale contexten en bijbehorende inhoud toe-eigenen). Het begrip Lebenshilfe is bijvoorbeeld al lang geprefigureerd door de empowermentbewegingen uit het veld van de gehandicaptenrechtenbeweging. Door een vervreemdende toe-eigening van termen die typisch is voor de scene, zadelen aanbieders op de psychomarkt deze conceptualisering op. Zo gebruikt adviqo AG ook de toegeëigende labels "levensbegeleiding", "levensadvies" of "antwoorden op levensvragen" voor commerciële aanbiedingen op het gebied van "waarzeggerij" en "astrologie".

... werkt door misleiding, gevangenneming en onttakeling

Een ander kenmerk van psychomarktaanbiedingen is het spelen met samenzweringsverhalen volgens welke bijvoorbeeld "de farmaceutische industrie" een zogenaamd revolutionaire therapie onderdrukt. Aanbiedingen doen zich voor als underdogs of outsider frontrunners onder het mom van een "alternatief". Geïnteresseerde klanten worden dan zo snel mogelijk zelf in het verkoopproces betrokken.

Vergelijkbaar met de Multi-level marketing distributiesystemen in zeer korte tijd tot stand komen. Dit gebeurt meestal met een positief verhaal dat de klant tot de held van een verhaal maakt. Dit is vooral perfide wanneer de bedrogen en gevangen klanten vervolgens geacht worden hun betrokkenheid bij het distributiemodel zelf te financieren, bijvoorbeeld door middel van "diploma's" of "certificaten" van zelfbenoemde instituten. Vaak wordt een "promotiemodel" voorgesteld, dat geacht wordt gefinancierd te worden door zelf geld te gaan verdienen nog voordat men de "kwalificatie" heeft behaald ("verdienen terwijl je leert").

Deze "val in het konijnenhol", zoals een getroffen persoon het ooit noemde, begint vaak met de perfide vraag of men niet iets goeds wil doen voor het eigen gezin of andere mensen. Men heeft immers al ervaren hoe zogenaamd goed het product is. Weinig mensen kunnen gemakkelijk afstand nemen van dergelijke praktijken, omdat we allemaal geneigd zijn onszelf te zien als heldinnen van ons eigen verhaal. Natuurlijk willen we allemaal aan de kant van het goede staan. Natuurlijk willen we allemaal helpen. En dat men geld moet kunnen verdienen door te helpen, deert ons natuurlijk niet.

Het is ook typisch dat er vaak autoriteitsargumenten worden gebruikt. Vaak worden handelsmerken gedeponeerd of worden termen verhandeld om de indruk te wekken dat de effectiviteit bewezen is, wat niet het geval is. De psycho-marktscene werkt ook graag met gekochte academische titels.

... creëert meervoudige victim-blaming en leidt tot hertraumatisering

Typisch voor de psychomarkt is een Spelen met hoop, nieuwsgierigheid, schuldgevoel en Schaamte van de getroffenen. Zo ontstaat enerzijds toegang tot de klant, anderzijds blijven dubieuze praktijken lang verborgen, omdat beschadigde personen geen contact zoeken met de buitenwereld uit schaamte en woede over hun eigen vermeende goedgelovigheid. Bijzonder perfide is dat hoe groter de schade, hoe groter de schaamte.

Dit gaat niet zelden gepaard met reële en negatieve ervaringen met openbare aanklagers en politieautoriteiten. Uit vele gesprekken weten we dat gekrenkte mensen die zich tot de overheid wenden vaak door hen worden geminacht en belachelijk gemaakt in plaats van dat ze begrip en empathie tonen. Dit leidt soms tot vreselijke ervaringen van hertraumatisering.

... is uiterst ongeregeld, maar uiterst lucratief.

De psychomarkt is niet alleen een antropologisch panopticum, maar in de eerste plaats een markt, en een grotendeels ongereguleerde. De psychomarkt is een extreem gecommercialiseerd gebied. De omzet per jaar in Duitsland wordt geschat op 5 tot 10 miljard euro, afhankelijk van de definitie. Het aantal aanbieders van esoterische en alternatieve psychologische behandelingen in Duitsland werd in 2011 geschat op 10.000 tot 20.000, volgens "Zeit".

Voor 2020 gaan we ervan uit dat het aantal spelers niet meer sterk is gegroeid, maar dat omzet en winst sterk zijn toegenomen als gevolg van een professionalisering van de markt. Onze schatting voor 2020, die gebaseerd is op waarnemingen uit 2018 en 2019, ziet de markt op ongeveer 30 miljard euro in de Duitstalige wereld op ongeveer 20.000 aanbieders, waarvan echter ongeveer 5 % (1.000 spelers) waarschijnlijk ongeveer 85% van de omzet genereren. Deze 1.000 hoofdrolspelers zijn dus elk goed voor ongeveer 250 miljoen euro ... per jaar.

Ons werk

Wij getroffen personen adviseren en hun familieleden en werken met Zelfhulpgroepen samen, die we professioneel ondersteunen. We verzamelen ook meldingen van betrokken personen om profielen op te stellen van activiteiten en acties. Waar mogelijk ondernemen we gerechtelijke stappen tegen overtredingen van de wet, als die concreet zijn. Daarbij maken we ook gebruik van een netwerk van testkopers en testklanten om verkoopstructuren die typisch zijn voor de scene van binnenuit te kunnen analyseren.

Daarnaast begeleiden we getroffen personen die voor hun rechten willen vechten via Procedurele begeleiding en adviseringvan het indienen van aanklachten tot deelname aan gerechtelijke procedures.

In verschillende grote procedures is uitgebreid Strafrechtelijke belastingprocedures ingewijd.

Hiervoor onderhouden we een uitgebreide collectie stoffen, waaronder een grote bibliotheek over veel marktaanbod. Sinds 2016 bouwen we aan een tentoonstelling met ineffectieve producten onder het Werktitel "Bullshit for Sale". (we ontvangen graag ineffectieve producten).