07.02.2021

Samenvatting

Ons streven naar consumentenbescherming is om alle perspectievenTypeAnalyse

Consumptie is niet mannelijk, niet wit, niet hetero

De "gemiddelde consument die redelijk oplettend, redelijk geïnformeerd en redelijk omzichtig is", een rechtsfiguur waarmee rechtbanken beslissingen nemen over de niet-ontvankelijkheid van commerciële handelingen, is in feite meestal een Situationeel geschikte attente, gemiddeld opgeleide en redelijke consumentenin. Het kan zijn dat de zogenaamde "grote" dingen in het leven (het kopen van een huis, het kopen van een auto, het veiligstellen van een pensioen) eerder door mannen dan door vrouwen worden beslist, maar getalsmatig worden verreweg de meeste consumptiebeslissingen door vrouwen genomen.

Je zou kunnen zeggen dat consumptie juist niet mannelijk, maar niet-mannelijk is.

Maar als een jury van rechters van een hogere regionale rechtbank (drie van de drie, let wel) bestaande uit drie mannelijke leden beslist over misleidende vrouwenafbeeldingen, dan gaat er iets mis. In een beslissing die beroemd is geworden, dachten de drie heren dat ze in de positie waren om de vraag te beslissen op basis van hun eigen ervaring. Ze zouden immers af en toe door hun vrouwen gevraagd worden om maandverband te kopen.

Zolang producten voor het chemisch steilen van het haar of het oplichten van de teint worden bepaald door blanke mensen zonder kroes, zolang alleen mensen zonder visuele beperkingen beslissen over de lettergrootte van verplichte informatie, zolang alleen mannen beslissen over zaken die consumenten van alle geslachten aangaan, zal de geschiedenis van menstruatie een geschiedenis vol misverstanden blijven.

Voor alle mensen wiens belangen we vertegenwoordigen

De Perspectieven van te veel mensen blijft buiten beschouwing in het werk voor consumentenbescherming. Dit geldt zelfs voor mensen die niet duidelijk gemarginaliseerd zijn. Bij de beoordeling of een prijskaartje "gemakkelijk te lezen" is, wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het gemiddelde visuele vermogen van mensen die ouder worden. Onlangs oordeelde een hooggerechtshof dat van klanten verwacht mocht worden dat ze knielen of hurken om een prijskaartje te lezen. Beide zijn houdingen die op hogere leeftijd meestal niet meer zonder pijn of gevaar kunnen worden aangenomen. Om nog maar te zwijgen van rolstoelgebruikers. Deze overweging schaadt ons allemaal. De weg naar duurzame consumentenbescherming moet intersectioneel zijn en zoveel mogelijk perspectieven omvatten.

Helaas is een Initiatief van de BMJV die had voorgesteld om juridische teksten alleen in gendergevoelige taal te schrijven. We betreuren dit en hebben toegezegd onze eigen bijdrage over dit onderwerp te leveren.

Onze bijdrage aan zichtbaarheid

We zijn tot de conclusie gekomen dat consumentenbeschermingswerk dat de perspectieven van gemarginaliseerde groepen verwaarloost, geen recht doet aan zijn aanspraak op vertegenwoordiging en niet duurzaam kan zijn. Het is geen optie om te proberen verschillen bewust te negeren, omdat dit de realiteit van het leven en ervaringen van discriminatie zou ontkennen. Consumentenbescherming heeft eerder zichtbaarheid en vertegenwoordiging nodig. Daarom hebben we de volgende belofte aan onszelf gedaan:

  1. We streven ernaar om de visie van gemarginaliseerde groepen op alle werkniveaus adequaat te vertegenwoordigen. Naast vrouwen zijn dit mensen met hulp- en ondersteuningsbehoeften, migranten, queer mensen, trans mensen, mensen die zichzelf niet classificeren als man of vrouw, BPOC's en leden van etnische en religieuze minderheden.
  2. We gebruiken gendergevoelig taalgebruik in onze teksten en bijdragen en in publieke uitingen. Onze medewerkers kunnen kiezen uit verschillende mogelijke gendersensitieve uitdrukkingen. We vermijden het algemene mannelijke.
  3. We zorgen ervoor dat ons onderhandelingsteam divers is.
  4. We voeren alleen onderhandelingen als er aan alle kanten een onderhandelingsleiding bij betrokken is die niet uitsluitend bestaat uit mensen die als mannelijk worden gelezen.
  5. We nemen alleen deel aan gesprekken en onderhandelingen op hoog niveau als alle delegaties voor minstens de helft uit vrouwen - lees transen - bestaan.
  6. Waar we invloed hebben op de samenstelling van panels (bijvoorbeeld in arbitrageprocedures), zorgen we voor een adequate vertegenwoordiging van gemarginaliseerde personen.
  7. Voor zover we via voordracht, benoeming of aanstelling betrokken zijn bij commissiewerk, zullen we er gedurende een passende overgangsperiode op aandringen dat ook daar een diverse en minstens voor de helft niet-cis-mannelijke structuur wordt gerealiseerd. Als dit op de lange termijn niet lukt, zullen we onze actieve deelname aan dit commissiewerk staken.
  8. We nemen onze partners, waaronder advocatenkantoren in opdracht, ook op de korrel voor het gebruik van gendergevoelig taalgebruik in rechtszaken.
  9. In termen van juridisch beleid pleiten we voor een eigentijdse verdere ontwikkeling van het consumentenmodel naar een definitie van consument die expliciet rekening houdt met de speciale perspectieven van vrouwen, ouderen, mensen met hulpbehoeften en leden van gemarginaliseerde groepen.

Duitse consumentenbond
Aan de kant van het bewijs, aan de kant van de consumenten: de Duitse Consumentenbond is een erkende non-profit consumentenbeschermingsorganisatie.