Grootte is belangrijk!

Een brede ledenbasis legitimeert ons werk tegenover politieke besluitvormers en geeft ons waardevolle impulsen voor ons werk.

Met Jouw lidmaatschap...

  • draag je eraan bij dat bewijs de basis wordt voor politieke beslissingen.
  • versterk je ons werk voor op wetenschap gebaseerde consumentenbescherming.
  • je ons steunt in de juridische strijd tegen illegale praktijken.

 

++ onze lidmaatschapsaanvraag wordt momenteel herzien ++

Aanvraag lidmaatschap (pdf, drempelvrij)

De lidmaatschapsbijdrage voor natuurlijke personen is 50 € per jaar

De verlaagde bijdrage is 15 € per jaar. De volgende groepen personen komen (na bewijs van kwalificerende omstandigheden) in aanmerking voor het gereduceerde tarief:

  • Studenten aan een door de staat erkende instelling voor hoger onderwijs binnen de EU.
  • Mensen tijdens de Onderwijs op een staatsschool of een door de staat erkende schoolop voorwaarde dat ze minstens 18 jaar oud zijn (minderjarigen kunnen geen lid worden).
  • Personen met Fysieke beperkingenop voorwaarde dat ze in het bezit zijn van een EU-identiteitskaart voor mensen met een handicap of een EU-parkeerkaart voor mensen met een lichamelijke beperking zijn.
  • Personen met een inkomen van minder dan 60% van het nationale mediane inkomen van de EU-lidstaat ("armoederisico") waarin ze leven.