Na veľkosti záleží!

Široká členská základňa legitimizuje našu prácu vo vzťahu k politickým činiteľom a dáva nám cenné podnety pre našu prácu.

Vaše členstvo...

  • prispievate k tomu, aby sa dôkazy stali základom politických rozhodnutí.
  • posilňujete našu prácu v oblasti vedecky podloženej ochrany spotrebiteľa.
  • podporujete nás v právnom boji proti nezákonným praktikám.

 

++ naša žiadosť o členstvo sa v súčasnosti reviduje ++

Žiadosť o členstvo (pdf, bez bariér)

Členský poplatok pre fyzické osoby je 50 € ročne

Znížený príspevok je 15 € ročne. Na znížený poplatok majú nárok tieto skupiny osôb (po preukázaní oprávnených okolností):