Na veľkosti záleží!

Široká členská základňa legitimizuje našu prácu vo vzťahu k politickým činiteľom a dáva nám cenné podnety pre našu prácu.

Vaše členstvo...

  • prispievate k tomu, aby sa dôkazy stali základom politických rozhodnutí.
  • posilňujete našu prácu v oblasti vedecky podloženej ochrany spotrebiteľa.
  • podporujete nás v právnom boji proti nezákonným praktikám.