Na velikosti záleží!

Široká členská základna legitimizuje naši práci vůči politickým činitelům a dává nám cenné podněty pro naši práci.

Vaše členství...

  • přispíváte k tomu, aby se důkazy staly základem politických rozhodnutí.
  • posilujete naši práci pro vědecky podloženou ochranu spotřebitelů.
  • nás podporujete v právním boji proti nezákonným praktikám.

 

++ naše členská přihláška se v současné době reviduje ++

Žádost o členství (pdf, bez bariér)

Členský poplatek pro fyzické osoby činí 50 € ročně

Snížený příspěvek činí 15 € ročně. Následující skupiny osob mají nárok na snížený poplatek (po prokázání oprávněných okolností):