Rozmiar ma znaczenie!

Szeroka baza członkowska legitymizuje naszą pracę wobec decydentów politycznych i daje nam cenny impuls do naszej pracy.

Twoje członkostwo...

  • przyczyniasz się do tego, że dowody stają się podstawą decyzji politycznych.
  • Wzmacniasz naszą pracę na rzecz ochrony konsumentów opartej na nauce.
  • wspierasz nas w legalnej walce z nielegalnymi praktykami.

 

++ nasz wniosek o członkostwo jest obecnie weryfikowany ++

Wniosek o członkostwo (pdf, bez barier)

Składka członkowska dla osób fizycznych wynosi 50 € rocznie

Obniżona składka wynosi 15 € rocznie. Następujące grupy osób kwalifikują się (po udowodnieniu okoliczności kwalifikujących) do obniżonej opłaty:

  • Studenci w uznawanej przez państwo instytucji szkolnictwa wyższego w UE.
  • Ludzie podczas Uczęszczanie do szkoły państwowej lub uznawanej przez państwopod warunkiem, że mają co najmniej 18 lat (osoby niepełnoletnie nie mogą zostać członkami).
  • Osoby z Ograniczenia fizycznepod warunkiem, że są w posiadaniu Dowód tożsamości UE dla osób niepełnosprawnych lub Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych są.
  • Osoby, których dochód jest niższy niż 60% krajowej mediany dochodu państwa członkowskiego UE ("zagrożeni ubóstwem"), w którym żyją.