Polityka prywatności i zgody

Spis treści
1. obiektywny i odpowiedzialny organ
2. podstawowe informacje na temat przetwarzania danych
3. przetwarzanie danych osobowych
4. gromadzenie danych dostępowych
5 Pliki cookie i pomiar zasięgu
6. google analytics
7. wtyczki społecznościowe / przyciski udostępniania
8. integracja usług i treści stron trzecich
9. prawa użytkowników i usuwanie
10. zmiany w polityce prywatności

1. obiektywny i odpowiedzialny organ

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje na temat rodzaju, zakresu i celu przetwarzania (w tym gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, a także uzyskiwania zgody) danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści (zwanych dalej łącznie "ofertą online" lub "stroną internetową"). Oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których realizowana jest oferta online.

Dostawcą oferty online i organem odpowiedzialnym zgodnie z prawem o ochronie danych jest

Niemieckie Stowarzyszenie Konsumentów (Deutscher Konsumentenbund e.V.), Arheilger Weg 11, 64380 Roßdorf
Telefon +49 6154 6039754-0, Faks +49 6154 6039754-9
Zarząd: Iwona Szczeblewski, ibidem; siedziba: Roßdorf

(zwany dalej "dostawcą", "my" lub "nas"). Aby uzyskać dane kontaktowe, zapoznaj się z naszym nadrukiem.

Termin "użytkownicy" obejmuje wszystkich klientów i osoby odwiedzające naszą ofertę online.

2. podstawowe informacje na temat przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, zgodnie z zasadami gospodarki danymi i unikania przetwarzania danych. Oznacza to, że dane użytkownika będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje zezwolenie prawne (w szczególności, gdy dane są wymagane lub prawnie wymagane do świadczenia naszych usług / usług online) lub jeśli wyrażono na to zgodę.

Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych, a tym samym chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Jeśli treści, narzędzia lub inne środki od innych dostawców (zwanych dalej łącznie "dostawcami zewnętrznymi") są wykorzystywane w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych, a ich siedziba znajduje się za granicą, należy założyć, że ma miejsce przekazywanie danych do krajów, w których mają siedzibę dostawcy zewnętrzni. Przekazywanie danych do krajów trzecich odbywa się na podstawie zezwolenia prawnego, zgody użytkownika lub specjalnych klauzul umownych, które gwarantują wymagane prawem bezpieczeństwo danych.

3. przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, oprócz zastosowań wyraźnie wymienionych w niniejszej polityce prywatności, są przetwarzane w następujących celach na podstawie zezwoleń prawnych lub zgód użytkowników:

  • Dostarczanie, wykonywanie, utrzymywanie, optymalizowanie i zabezpieczanie naszych usług, serwisów i usług dla użytkowników;
  • Zapewnij skuteczną obsługę klienta i wsparcie techniczne.

Takie dane są gromadzone tylko wtedy, gdy korzystasz z naszej witryny, jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail.

Przekazujemy dane użytkowników stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na zobowiązania umowne lub prawne.

Podczas kontaktu z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail) dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań.

Dane osobowe zostaną usunięte, jeśli spełniły swój cel i nie ma obowiązku ich przechowywania.

4. gromadzenie danych dostępowych

Ponadto gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (jeśli został wysłany, poprzednio odwiedzaną stronę), adres IP i dostawcę żądania.

Używamy danych dziennika bez przypisywania ich do osoby użytkownika lub w inny sposób tworzenia profilu zgodnie z przepisami prawa wyłącznie do oceny statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia danych dziennika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem wykorzystania danych ze względu na konkretne przesłanki.

5 Pliki cookie i pomiar zasięgu

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje wyłącznie tak zwane technicznie niezbędne pliki cookie, aby funkcjonalnie umożliwić udostępnienie strony internetowej klientowi składającemu zapytanie (tak zwane pliki cookie pierwszej strony). Nie są z nich pozyskiwane żadne dane osobowe.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z dnia 9.10.2019 r.), aktywna zgoda lub odrzucenie przez użytkownika musi być jednak zagwarantowane, zanim pliki cookie staną się aktywne (zostaną ustawione). Jeśli użytkownik odrzuci powiadomienie o plikach cookie, nie można zaoferować dostępu do strony internetowej w tym zakresie, użytkownicy odrzucający są przekierowywani na tę stronę ochrony danych.

6 Google Analytics / Pomiar zasięgu

Korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics nie ani żadnych innych narzędzi analizy i zasięgu, które opierają się na gromadzeniu / przechowywaniu żądających adresów IP.

7. wtyczki społecznościowe / przyciski udostępniania

Połączenie tej strony z naszym kontem na Twitterze jest prostym linkiem, który nie przekazuje żadnych danych użytkownika (nofollow), w przeciwieństwie do tak zwanych przycisków udostępniania społecznościowego. Przestrzegamy również zasady oszczędności danych i zgodności z DSGVO.

8. integracja usług i treści stron trzecich

Może się zdarzyć, że treści lub usługi od dostawców zewnętrznych, takie jak mapy miast lub czcionki z innych stron internetowych, zostaną zintegrowane z naszą ofertą online. Integracja treści od dostawców zewnętrznych zawsze wymaga, aby dostawcy zewnętrzni znali adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do przeglądarki użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Ponadto dostawcy treści stron trzecich mogą ustawiać własne pliki cookie i przetwarzać dane użytkowników do własnych celów. W ten sposób na podstawie przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników. W miarę możliwości będziemy korzystać z tych treści w sposób oszczędzający dane i wybierając wiarygodnych dostawców zewnętrznych w odniesieniu do bezpieczeństwa danych.

Obecnie nie korzystamy z osadzonych usług stron trzecich, które przekazują dane konta wywołującego w taki sposób.

9. prawa użytkowników i usuwanie danych

Użytkownicy mają prawo, na żądanie i bezpłatnie, do uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych.
Ponadto użytkownicy mają prawo do poprawienia niedokładnych danych, cofnięcia zgody, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania.

Możesz znaleźć formularz online, aby uzyskać informacje o przechowywanych przez nas danych tutaj.

Możesz znaleźć formularz online do usunięcia danych, które przechowujemy na Twój temat tutaj.

10. zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w celu dostosowania go do zmienionej sytuacji prawnej lub w przypadku zmian w usłudze oraz przetwarzaniu danych. Dotyczy to jednak wyłącznie oświadczeń o przetwarzaniu danych. O ile wymagane są zgody użytkowników lub elementy oświadczenia o ochronie danych zawierają postanowienia dotyczące stosunku umownego z użytkownikami, zmiany będą wprowadzane wyłącznie za zgodą użytkowników.
Użytkownicy są proszeni o regularne zapoznawanie się z treścią polityki prywatności.

Status: 12.03.2022 15:00