Consumentenbond wint bij Hoger Regionaal Gerechtshof tegen Real wegens gebrekkige prijsetikettering

Het onderwerp van de actie van de vereniging waren Inbreuken op de communautaire regels inzake prijsaanduiding. Naar aanleiding van een inspectie bij het Realmarkt Südring Center in Paderborn in de herfst van 2018, meldde onze vereniging de supermarktexploitant voor totaal 31 Prijzen voor een voorlopige voorziening. Grotendeels terecht het Oberlandesgericht Düsseldorf op de hoorzitting van 31.08.2021 gezien worden en kondigde aan dat het bijna alle delen van de beslissing van de arrondissementsrechtbank, waartegen Real zich dus zonder succes had verweerd, zou bevestigen.

Daarnaast was er onze Kruisberoep gedeeltelijk juist. Onze vereniging heeft betoogd dat er een basisprijs moet worden aangegeven voor puntpaprika's op basis van de verkeersverwachting.

Ons incidentele beroep was niet succesvol in een ander aspect, dat betrekking had op de interpretatie van een uitzondering voor bederfelijke waren. Hier gaf het OLG aan dat voor individuele, weinige producten waarschijnlijk zou worden aangenomen dat hier, vanwege de dreigend onheil Er zou geen basisprijsindicatie meer nodig moeten zijn.

Echt moet in beide instanties de kosten van de procedure dragen.

Onze Werk heeft je nodig...

Denk je dat je bij dit bedrijf een soortgelijke overtreding hebt gevonden? Wij zijn geïnteresseerd! Je kunt Meld een volgende overtreding bij Real. We zullen je rapport controleren en, indien nodig, de boete opleggen aan het bedrijf. Boetes uit regelgeving vloeien naar de staatskas naar.

Hint: Volgens art. 13 van de EU-richtlijn betreffende acties door belangenbehartigers moet elke consumentenvereniging met rechtsbevoegdheid (de zogenaamde "bevoegde entiteit") op haar website informatie verstrekken over de ingestelde acties door belangenbehartigers, de procedurele status ervan en de resultaten van de acties door belangenbehartigers.

Echt

Paderborn, Südringcenter

Betrokken consumentengroepen...

Consumenten die in de herfst van 2018 hebben gewinkeld op de Realmarkt "Südring Center" in Paderborn

Beeldrechten
Meer foto's...