Dynamická tvorba cien v stacionárnom obchode

Mnohí z nás to už zažili: hľadáte produkt na internete a zistíte, že jeho cena sa z jedného dňa na druhý mení. Nie je to náhoda, ale zámerná stratégia internetových predajcov známa ako "dynamická cenotvorba".

Technológia v stacionárnom maloobchode

V dnešnej technologickej ére aj kamenný maloobchod dosiahol pokrok a má možnosť meniť ceny automatizovaným a centralizovaným spôsobom. Výrazným príkladom sú napr. "Elektronické označovanie políc (ESL) alebo elektronické cenovky. Veľké reťazce s elektronikou používajú ESL napríklad na poskytovanie zliav počas určitých období. Túto technológiu môžu využívať aj obchody s nábytkom, ktoré môžu upravovať ceny na základe ponúk konkurencie a zachovať tak záruku nízkej ceny.

Ďalším príkladom tohto typu cenovej stratégie sú obchody na čerpacích staniciach. Zatiaľ čo cez deň ponúkajú ceny, ktoré konkurujú cenám supermarketov, večer alebo v nedeľu môžu svoje ceny automaticky zvýšiť. Aj tu je možná flexibilná úprava cien, napr. pri výrobkoch na grilovanie počas daždivého neskorého letného dňa.

Zmeny cien sa do elektronických cenoviek posielajú buď prostredníctvom napájania a signálu, alebo bezdrôtovo. Tieto elektronické atramentové cenovky sú mimoriadne efektívne, pretože spotrebúvajú energiu len pri zmene zobrazenia. Ich batérie vydržia päť až osem rokov a okrem textu môžu zobrazovať aj obrázky, logá a QR kódy.

Psychológia zmeny cien

Ale nie všetko je slnečné. Dynamika tvorby cien má tiež svoje výzvy. Počas pracovných hodín si zákazníci môžu tieto zmeny cien všimnúť. Náhle zvýšenie cien môže u zákazníkov vyvolať nespokojnosť, najmä ak si všimnú, že cena pri pokladni je vyššia ako predtým v regáli.

Je zaujímavé, že väčšina maloobchodníkov nie je veľmi otvorená, pokiaľ ide o používanie dynamických cien. Niektorí sa držia späť zo strachu pred negatívnymi dôsledkami na imidž, najmä v čase inflácie. Niektorí však znižovanie cien využívajú situačne, na základe údajov a skúseností z minulých propagačných akcií.

Klamstvo stlačením tlačidla

Ak sa ceny menia počas otváracích hodín, môže sa stať, že sa ceny zvýšia v čase medzi obchodným rozhodnutím (spotrebiteľ si vezme výrobok z regálu) a začiatkom platobného procesu. Takéto praktiky sú zakázané, ale veľmi ťažko sa dokazujú.

Tipy

Maloobchod v kamenných predajniach sa vyvinul tak, že využíva technológie na dynamické prispôsobovanie cien. Táto stratégia má síce svoje výhody, ako napríklad prispôsobovanie sa konkurenčným cenám a poskytovanie zliav, ale zároveň prináša aj problémy, najmä pokiaľ ide o spokojnosť zákazníkov a imidž spoločnosti. Uvidíme, ako sa bude táto stratégia vyvíjať v budúcnosti a či bude v kamennom maloobchode taká rozšírená ako v internetovom maloobchode.