Konanie proti spoločnosti NordWestBahn GmbH za profilovanie cestujúcich ako "ľavičiarov

Správa „buten und binnen“ odhalila, že Železničná spoločnosť NordWestBahn GmbH, einem Regionalverkehrsunternehmen aus dem Nordwesten Deutschlands eine Mitteilung an Mitarbeitende gab, in der aufgefordert wurde „links“ gelesene Personen in Zügen nach Bremen zu identifizieren und an die Deutsche Bundespolizei zu melden. Darüber berichte unter Anderem ButenUnBinnen.de a taz.de.

Ako Merkmale für eine Einordnung als politisch „links“ boli uvedené v oznámení:

 • Alternatívny vzhľad alebo
 • Alternatívny vzhľad
 • Prípadne s dredmi
 • Orientácia na ľavú stranu
 • Zvlášť často aj študenti
 • Personen die der „Öko-Szene“ zugeordnet werden können
 • der „Grünen-Szene“ zugeordnet werden können
 • der „Generation-Z“ zugeordnet werden können

Priebeh konania

2023-06-05 Máme NordWestBahn GmbH dnes konzultované a pozvané,

 • okamžite ukončiť túto prax,
 • vymazať všetky údaje, ktoré mohli byť získané nezákonne, a
 • aby sa eliminovalo nebezpečenstvo opakovania.
 • poskytnúť informácie o rozsahu porušenia, najmä o počte oznámení, a potvrdiť správnosť namiesto prísahy.

Spoločnosť sme tiež požiadali, aby predložila návrh na odškodnenie osôb, ktoré boli v dôsledku tohto opatrenia priamo znevýhodnené.

Konkrétne namietame proti nasledujúcim skutočnostiam

Podľa nášho názoru príslušný pokyn porušuje viaceré právne požiadavky, najmä

 • Stránka Zákaz zberu a spracovania (článok 13 GDPR).
 • Stránka Zákaz diskriminácie podľa občianskeho práva (§ 19 AGG).
 • Stránka Zákaz nekalých obchodných praktík (§ 3 ods. 1 Zákonníka práce)

V súčasnosti vykonávame postup podľa týchto pravidiel uhly pohľadu:

Individuálne nároky

V súčasnosti vedieme konanie výlučne z hľadiska presadzovania kolektívnych záujmov. Konkrétne ide v konaní len o vymáhanie súdnych príkazov. Okrem toho pravdepodobne existujú aj individuálne nároky:

Podľa práva Únie majú fyzické osoby postihnuté nezákonnou, agresívnou obchodnou praktikou alebo porušením GDPR nárok na náhradu škody a prípadne aj na náhradu nemajetkovej ujmy.

Dôkazy

Zdroj: @BeeAhBrem (Twitter)

Posolstvo v tomto znení:

Moin zusammen, die Bundespolizei bittet um unsere Mithilfe!
In Bremen findet eine größere Demonstration bzw. Versammlung von links orientierten Meschen statt.

Wenn ihr im Zug Richtung Bremen Hbf
bis
22 Uhr Personen oder Gruppen
feststellt, auf die diese Beschreibung passt bitte umgehend bei uns in der BLZ melden!

Laut Bundespolizei sind linke Personen an folgenden Merkmalen bzw. Aussehen zu erkennen:
- Alternatives auftreten bzw. Aussehen
- Evtl. mit Dreadlocks
- Links orientiert
- Besonders häufig auch Studenten
- Personen die der „Oko-Szene, "Grünen-Szene" oder Generation-Z zuzuordnen sind.
- Links orientiert

Achtet bitte auch auf Gruppen die der links extremen Szene bzw. dem Schwarzenblock zuzuordnen sind.

Solltet ihr Personen im Zug Richtung Bremen haben wo diese Beschreibung passt bitte sofort in der BLZ melden!

Mit freundlichen Grüßen

NordWestBahn GmbH

Betriebssteuerung RSBN

Naša stránka Práca vás potrebuje...

Myslíte si, že ste v tejto spoločnosti našli podobný priestupok? Máme záujem! Môžete nahlásiť spoločnosti NordWestBahn GmbH ďalší priestupok.. Vašu správu skontrolujeme a v prípade potreby budeme od spoločnosti vymáhať pokutu. Regulačné pokuty plynú do štátnej pokladnice na.

Tip: Nach Art. 13 EU-Verbandsklagenrichtlinie ist jeder klagefähige Verbraucherverband (sog. „Qualifizierte Einrichtung“) gehalten, über die erhobenen Verbandsklagen, ihren Verfahrensstand und die Ergebnisse der Verbandsklagen auf seiner Internetseite zu unterrichten.

NordWestBahn GmbH

Franz-Lenz-Strasse 5, 49084 Osnabrück

Dotknuté skupiny spotrebiteľov...

Osoby, ktoré sa 31.5.23 o 22:00 hod. nachádzali vo vlakoch spoločnosti na ceste do hlavnej stanice v Brémach.

Obrázkové práva
Viac obrázkov...