Postępowanie przeciwko NordWestBahn GmbH za profilowanie pasażerów jako "lewaków

Raport sporządzony przez „buten und binnen“ ujawnił, że Przedsiębiorstwo kolejowe NordWestBahn GmbH, einem Regionalverkehrsunternehmen aus dem Nordwesten Deutschlands eine Mitteilung an Mitarbeitende gab, in der aufgefordert wurde „links“ gelesene Personen in Zügen nach Bremen zu identifizieren und an die Deutsche Bundespolizei zu melden. Darüber berichte unter Anderem ButenUnBinnen.de i taz.de.

Jak Merkmale für eine Einordnung als politisch „links“ wspomniano w komunikacie:

 • Alternatywny wygląd lub
 • Alternatywny wygląd
 • Prawdopodobnie z dredami
 • Zorientowany na lewo
 • Szczególnie często również studenci
 • Personen die der „Öko-Szene“ zugeordnet werden können
 • der „Grünen-Szene“ zugeordnet werden können
 • der „Generation-Z“ zugeordnet werden können

Przebieg postępowania

2023-06-05 Mamy NordWestBahn GmbH konsultowane i zapraszane dzisiaj,

 • natychmiast zaprzestać tej praktyki,
 • usuwać wszelkie dane, które mogły zostać uzyskane w sposób niezgodny z prawem; oraz
 • aby wyeliminować niebezpieczeństwo powtórzenia.
 • przekazanie informacji na temat zakresu naruszenia, w szczególności liczby zgłoszeń, oraz potwierdzenie prawidłowości zamiast przysięgi.

Zwróciliśmy się również do firmy z prośbą o przedstawienie propozycji rekompensaty dla osób, które poniosły bezpośrednie szkody w wyniku zastosowania tego środka.

W szczególności sprzeciwiamy się

Naszym zdaniem odpowiednia instrukcja narusza szereg wymogów prawnych, w szczególności

 • The Zakaz gromadzenia i przetwarzania danych (art. 13 RODO).
 • The Zakaz dyskryminacji na mocy prawa cywilnego (§ 19 AGG).
 • The Zakaz nieuczciwych praktyk handlowych (§ 3 ust. 1 UWG)

Obecnie prowadzimy procedurę pod następującymi warunkami punkty widzenia:

Roszczenia indywidualne

Obecnie prowadzimy postępowanie wyłącznie z punktu widzenia egzekwowania zbiorowych interesów. Konkretnie, postępowanie dotyczy wyłącznie wyegzekwowania zabezpieczenia roszczeń. Ponadto, prawdopodobnie istnieją roszczenia indywidualne:

Zgodnie z prawem unijnym osoby dotknięte bezprawną, agresywną praktyką handlową lub naruszeniem RODO mają prawo do odszkodowania i ewentualnie zadośćuczynienia za krzywdę.

Dowody

Źródło: @BeeAhBrem (Twitter)

Przesłanie zawarte w sformułowaniu:

Moin zusammen, die Bundespolizei bittet um unsere Mithilfe!
In Bremen findet eine größere Demonstration bzw. Versammlung von links orientierten Meschen statt.

Wenn ihr im Zug Richtung Bremen Hbf
bis
22 Uhr Personen oder Gruppen
feststellt, auf die diese Beschreibung passt bitte umgehend bei uns in der BLZ melden!

Laut Bundespolizei sind linke Personen an folgenden Merkmalen bzw. Aussehen zu erkennen:
- Alternatives auftreten bzw. Aussehen
- Evtl. mit Dreadlocks
- Links orientiert
- Besonders häufig auch Studenten
- Personen die der „Oko-Szene, "Grünen-Szene" oder Generation-Z zuzuordnen sind.
- Links orientiert

Achtet bitte auch auf Gruppen die der links extremen Szene bzw. dem Schwarzenblock zuzuordnen sind.

Solltet ihr Personen im Zug Richtung Bremen haben wo diese Beschreibung passt bitte sofort in der BLZ melden!

Mit freundlichen Grüßen

NordWestBahn GmbH

Betriebssteuerung RSBN

Nasz Praca Cię potrzebuje...

Myślisz, że znalazłeś podobne przestępstwo w tej firmie? Jesteśmy zainteresowani! Możesz zgłosić kolejne wykroczenie do NordWestBahn GmbH. Sprawdzimy Twoje zgłoszenie i w razie potrzeby wyegzekwujemy karę od firmy. Grzywny regulacyjne wpływają do skarbu państwa do.

Podpowiedź: Nach Art. 13 EU-Verbandsklagenrichtlinie ist jeder klagefähige Verbraucherverband (sog. „Qualifizierte Einrichtung“) gehalten, über die erhobenen Verbandsklagen, ihren Verfahrensstand und die Ergebnisse der Verbandsklagen auf seiner Internetseite zu unterrichten.

NordWestBahn GmbH

Franz-Lenz-Strasse 5, 49084 Osnabrück

Dotknięte grupy konsumentów...

Osoby, które znajdowały się w pociągach spółki w drodze na dworzec główny w Bremie w dniu 31.05.23 r. o godz. 22:00.

Prawa do wizerunku
Więcej zdjęć...