Dynamická tvorba cien v online maloobchode

Mnohí z nás to už zažili: hľadáte produkt na internete a zistíte, že jeho cena sa z jedného dňa na druhý mení. Nie je to náhoda, ale zámerná stratégia internetových predajcov známa ako "dynamická cenotvorba".

 

Čo je to "dynamické oceňovanie" a ako funguje?

Dynamická cenotvorba je cenová stratégia, pri ktorej spoločnosti v reálnom čase prispôsobujú ceny svojich výrobkov alebo služieb podmienkam na trhu. Svoju úlohu zohrávajú faktory, ako je ponuka a dopyt, konkurenčné ceny a dokonca aj správanie jednotlivých zákazníkov.

Internetoví predajcovia používajú na určenie optimálnej ceny výrobku špeciálne softvérové nástroje. Tieto nástroje dokážu denne zozbierať a analyzovať stovky porovnávacích cien a určiť najlepšiu cenu. Niektoré z týchto nástrojov používajú botov na vyhľadávanie a porovnávanie cien od konkurencie, zatiaľ čo iné zohľadňujú pomer ponuky a dopytu vo vlastnom obchode.

Automatizované cenové stratégie

Internetoví predajcovia pri stanovovaní cien zohľadňujú rôzne faktory. Niektoré z týchto faktorov sú:

  • Frekvencia prístupu na stránky produktu
  • Počet produktov pridaných do nákupného košíka
  • Skutočné nákupy
  • Dostupnosť produktu

Úlohu môžu zohrávať aj sezónne trendy, najmä v prípade výrobkov, ako je oblečenie a obuv. Keď dopyt klesá, ceny sa môžu znížiť, aby sa zvýšil predaj a znížili zásoby.

Cenotvorba a psychológia

Hoci softvér automaticky určuje najlepšie ceny, obchodníci musia zabezpečiť, aby boli ceny transparentné a spravodlivé aj pre zákazníkov. Niektorí obchodníci upravujú svoje ceny ručne, aby zabezpečili ich konkurencieschopnosť bez ohrozenia svojich marží.

Platformy ako Amazon sú najlepším príkladom dynamickej tvorby cien. Ceny sa môžu neustále meniť na základe rôznych faktorov, ako je ponuka a dopyt, ceny konkurencie a recenzie zákazníkov. Zákazníci by si však mali dávať pozor, aby skontrolovali všetky dostupné ponuky, pretože najlacnejšia ponuka nie je vždy tá najlepšia.

Cena výrobku môže ovplyvniť nákupné správanie zákazníka. Príliš vysoké výkyvy cien môžu zákazníkov odradiť, zatiaľ čo stabilné ceny môžu budovať dôveru. Niektorí maloobchodníci využívajú aj analýzu údajov, aby lepšie pochopili správanie a preferencie svojich zákazníkov a pripravili im ponuky na mieru.

Ochrana údajov a dynamické oceňovanie

Zavedením GDPR sa od internetových predajcov vyžaduje, aby s údajmi svojich zákazníkov zaobchádzali transparentnejšie. To má vplyv na dynamickú cenotvorbu, pretože maloobchodníci musia zabezpečiť, aby ich cenové stratégie neboli založené na invazívnych postupoch pri spracúvaní údajov.

Tipy pre spotrebiteľov

Je dôležité, aby spotrebitelia vedeli, ako dynamické ceny fungujú, aby sa mohli lepšie rozhodovať pri nákupe. Niektoré tipy sú:

  • Pravidelne kontrolujte ceny
  • Používanie rôznych platforiem
  • Používanie režimov súkromného prehliadania na odhalenie menšieho množstva údajov
  • Pomocou nástrojov na porovnávanie cien a rozšírení prehliadača nájdete najlepšie ponuky.
 

Dynamické oceňovanie je bežnou praxou v online obchodovaní. Je dôležité, aby obchodníci aj spotrebitelia pochopili túto stratégiu, aby sa zabezpečili spravodlivé ceny a dobré ponuky.

Dynamická tvorba cien v stacionárnom obchode

Technológia v stacionárnom maloobchode

V dnešnej technologickej ére aj kamenný maloobchod dosiahol pokrok a má možnosť meniť ceny automatizovaným a centralizovaným spôsobom. Výrazným príkladom sú napr. "Elektronické označovanie políc (ESL) alebo elektronické cenovky. Veľké reťazce s elektronikou používajú ESL napríklad na poskytovanie zliav počas určitých období. Túto technológiu môžu využívať aj obchody s nábytkom, ktoré môžu upravovať ceny na základe ponúk konkurencie a zachovať tak záruku nízkej ceny.

Ďalším príkladom tohto typu cenovej stratégie sú obchody na čerpacích staniciach. Zatiaľ čo cez deň ponúkajú ceny, ktoré konkurujú cenám supermarketov, večer alebo v nedeľu môžu svoje ceny automaticky zvýšiť. Aj tu je možná flexibilná úprava cien, napr. pri výrobkoch na grilovanie počas daždivého neskorého letného dňa.

Zmeny cien sa do elektronických cenoviek posielajú buď prostredníctvom napájania a signálu, alebo bezdrôtovo. Tieto elektronické atramentové cenovky sú mimoriadne efektívne, pretože spotrebúvajú energiu len pri zmene zobrazenia. Ich batérie vydržia päť až osem rokov a okrem textu môžu zobrazovať aj obrázky, logá a QR kódy.

Psychológia zmeny cien

Ale nie všetko je slnečné. Dynamika tvorby cien má tiež svoje výzvy. Počas pracovných hodín si zákazníci môžu tieto zmeny cien všimnúť. Náhle zvýšenie cien môže u zákazníkov vyvolať nespokojnosť, najmä ak si všimnú, že cena pri pokladni je vyššia ako predtým v regáli.

Je zaujímavé, že väčšina maloobchodníkov nie je veľmi otvorená, pokiaľ ide o používanie dynamických cien. Niektorí sa držia späť zo strachu pred negatívnymi dôsledkami na imidž, najmä v čase inflácie. Niektorí však znižovanie cien využívajú situačne, na základe údajov a skúseností z minulých propagačných akcií.

Klamstvo stlačením tlačidla

Ak sa ceny menia počas otváracích hodín, môže sa stať, že sa ceny zvýšia v čase medzi obchodným rozhodnutím (spotrebiteľ si vezme výrobok z regálu) a začiatkom platobného procesu. Takéto praktiky sú zakázané, ale veľmi ťažko sa dokazujú.

Tipy

Maloobchod v kamenných predajniach sa vyvinul tak, že využíva technológie na dynamické prispôsobovanie cien. Táto stratégia má síce svoje výhody, ako napríklad prispôsobovanie sa konkurenčným cenám a poskytovanie zliav, ale zároveň prináša aj problémy, najmä pokiaľ ide o spokojnosť zákazníkov a imidž spoločnosti. Uvidíme, ako sa bude táto stratégia vyvíjať v budúcnosti a či bude v kamennom maloobchode taká rozšírená ako v internetovom maloobchode.