Bönen a Dortmund: Vyšší krajinský súd v Hamme odsúdil spoločnosť Lidl za porušenie označovania cien

Predmet konania

Predmet činnosti združenia: Porušenie nariadenia o označovaní cien, konkrétne:

  • Chýbajúce informácie o cene (základná cena)
  • Cenová ponuka zľavneného tovaru
  • Žiadne zneužitie práv uvedením názvu LIDL na webovej stránke
  • Znenie žalobných dôvodov
  • Použitie znenia smernice EÚ (namiesto vnútroštátneho VO) neškodné
  • o zmenenej a doplnenej vyhláške o spotrebiteľských baleniach ("obrazové cukrovinky")
  • Riziko opakovania nesúvisí s odvetvím
  • Žiadna povinnosť združenia na ochranu spotrebiteľa kontaktovať pracovníkov trhu v prípade porušenia

Poznámka: Na základe našich upozornení spoločnosť LIDL zmenila ceny zľavneného tovaru v celej krajine: "nálepky 30%-Billiger" teraz obsahujú pole pre základnú cenu po zľave.

Naša stránka Práca vás potrebuje...

Myslíte si, že ste v tejto spoločnosti našli podobný priestupok? Máme záujem! Môžete Následné porušenie nahláste spoločnosti Lidl Vertriebs-GmbH & Co KG.. Vašu správu skontrolujeme a v prípade potreby budeme od spoločnosti vymáhať pokutu. Regulačné pokuty plynú do štátnej pokladnice na.

Tip: Podľa článku 13 smernice EÚ o zastupujúcich žalobách je každé združenie spotrebiteľov s právnou subjektivitou (tzv. "kvalifikovaný subjekt") povinné na svojom webovom sídle poskytovať informácie o podaných zastupujúcich žalobách, ich procesnom stave a výsledkoch zastupujúcich žalôb.

Lidl Vertriebs-GmbH & Co KG

Weetfelder Straße 38, 59199 Bönen

Dotknuté skupiny spotrebiteľov...

Spotrebitelia, ktorí nakúpili 30.1.2019 alebo v tomto období v predajniach Am Bahnhof 5, 59199 Bönen alebo Münsterstr. 51, 44145 Dortmund.

Obrázkové práva
Viac obrázkov...