Bönen a Dortmund: Vyšší zemský soud v Hammu odsoudil společnost Lidl za porušení cenové značky

Předmět řízení

Předmět činnosti sdružení: Porušení nařízení o uvádění cen, konkrétně:

  • Absence informací o ceně (základní cena)
  • Cenová nabídka zlevněného zboží
  • Žádné zneužití práv uvedením názvu společnosti LIDL na internetových stránkách
  • Znění žalobních důvodů
  • Použití znění směrnice EU (namísto vnitrostátního VO) neškodné
  • o novelizované vyhlášce o obalech ("obrazové cukrovinky")
  • Riziko opakování nesouvisí s odvětvím
  • Žádná povinnost sdružení na ochranu spotřebitelů kontaktovat pracovníky trhu v případě porušení předpisů

Poznámka: Na základě našich upozornění změnila společnost LIDL celostátně ceny zlevněného zboží: "nálepky 30%-Billiger" nyní obsahují pole pro základní cenu po slevě.

Naše Práce vás potřebuje...

Myslíte si, že jste u této společnosti našli podobný přestupek? Zajímá nás to! Můžete Následné porušení předpisů nahlaste společnosti Lidl Vertriebs-GmbH & Co KG.. Vaši zprávu prověříme a v případě potřeby budeme po společnosti vymáhat pokutu. Regulační pokuty plynou do státní pokladny na.

Nápověda: Podle článku 13 směrnice EU o žalobách podaných v zastoupení je každé sdružení spotřebitelů s právní subjektivitou (tzv. "kvalifikovaný subjekt") povinno na svých internetových stránkách poskytovat informace o podaných žalobách v zastoupení, jejich procesním stavu a výsledcích žalob v zastoupení.

Lidl Vertriebs-GmbH & Co KG

Weetfelder Straße 38, 59199 Bönen

Dotčené skupiny spotřebitelů...

Spotřebitelé, kteří nakoupili dne 30.01.2019 nebo kolem tohoto data v prodejnách Am Bahnhof 5, 59199 Bönen nebo Münsterstr. 51, 44145 Dortmund.

Práva k obrázkům
Další obrázky...