Združenie spotrebiteľov vyhralo ďalší spor proti spoločnosti Lidl na Vyššom krajinskom súde (OLG)

Predmet konania

Predmet žaloby podanej združením: Porušenie Nariadenie o označovaní cien, konkrétne:

  • Chýbajúce informácie o cene (základná cena)
  • Žiadne zneužitie práv po kontrole krátko po skončení obdobia konverzie
  • Žiadne zneužitie práv v dôsledku paralelných kontrol viacerých regionálnych spoločností
  • Uplatňovanie nárokov podľa UKlaG alebo UWG, rôzne predmety sporu

Poznámka: LIDL okrem iného kritizoval skutočnosť, že naša federácia uverejnila Registračný formulár ktorý sa dal použiť na priame nahlásenie porušenia a ktorý mal ako predvolenú spoločnosť "LIDL". Spoločnosť LIDL sa domnievala, že sa s ňou zaobchádzalo nespravodlivo. Z nášho pohľadu je potrebné uviesť nasledovné: zoznam bol zoradený podľa obratu spoločnosti v danom čase. Spoločnosť LIDL bola v tomto zozname uvedená na prvom mieste, pretože spoločnosť z Heilbronnu mala najvyšší obrat zo všetkých maloobchodných predajcov potravín v Nemecku (pred spoločnosťami ALDI Nord a ALDI Süd). Príslušný formulár bol pred časom vyradený z prevádzky.

Naša stránka Práca vás potrebuje...

Myslíte si, že ste v tejto spoločnosti našli podobný priestupok? Máme záujem! Môžete Nahlásenie ďalšieho priestupku regionálnej spoločnosti Lidl. Vašu správu skontrolujeme a v prípade potreby budeme od spoločnosti vymáhať pokutu. Regulačné pokuty plynú do štátnej pokladnice na.

Tip: Podľa článku 13 smernice EÚ o zastupujúcich žalobách je každé združenie spotrebiteľov s právnou subjektivitou (tzv. "kvalifikovaný subjekt") povinné na svojom webovom sídle poskytovať informácie o podaných zastupujúcich žalobách, ich procesnom stave a výsledkoch zastupujúcich žalôb.

Regionálna spoločnosť Lidl

Paderborn, Dessauerstraße 2

Dotknuté skupiny spotrebiteľov...

Spotrebitelia, ktorí nakupovali v predajni Lidl na Dessauerstraße 2 v Paderborne 30.01.2019 alebo okolo tohto dátumu

Obrázkové práva
Viac obrázkov...