Sdružení spotřebitelů vyhrálo u Vrchního zemského soudu (OLG) další spor proti společnosti Lidl

Předmět řízení

Předmět žaloby podané sdružením: Porušení zákona o ochraně osobních údajů Nařízení o uvádění cen, konkrétně:

  • Absence informací o ceně (základní cena)
  • Žádné zneužití práv po kontrole krátce po skončení období konverze
  • Žádné zneužití práv v důsledku souběžných kontrol několika regionálních společností
  • Uplatňování nároků podle UKlaG nebo UWG, různé předměty sporu

Poznámka: LIDL kritizuje mimo jiné skutečnost, že naše federace zveřejnila Registrační formulář které bylo možné použít k přímému nahlášení protiprávního jednání a kde byla jako výchozí společnost uvedena "LIDL". Společnost LIDL se domnívala, že s ní bylo zacházeno nespravedlivě. Z našeho pohledu je třeba říci následující: seznam byl seřazen podle obratu společnosti v dané době. Společnost LIDL byla v tomto seznamu uvedena na prvním místě, protože společnost z Heilbronnu měla nejvyšší obrat ze všech maloobchodních prodejců potravin v Německu (před společnostmi ALDI Nord a ALDI Süd). Příslušný formulář byl před časem vyřazen z provozu.

Naše Práce vás potřebuje...

Myslíte si, že jste u této společnosti našli podobný přestupek? Zajímá nás to! Můžete Nahlášení dalšího přestupku regionální společnosti Lidl. Vaši zprávu prověříme a v případě potřeby budeme po společnosti vymáhat pokutu. Regulační pokuty plynou do státní pokladny na.

Nápověda: Podle článku 13 směrnice EU o žalobách podaných v zastoupení je každé sdružení spotřebitelů s právní subjektivitou (tzv. "kvalifikovaný subjekt") povinno na svých internetových stránkách poskytovat informace o podaných žalobách v zastoupení, jejich procesním stavu a výsledcích žalob v zastoupení.

Regionální společnost Lidl

Paderborn, Dessauerstraße 2

Dotčené skupiny spotřebitelů...

Spotřebitelé, kteří nakupovali v prodejně Lidl na adrese Dessauerstraße 2 v Paderbornu dne 30.01.2019 nebo v době kolem tohoto data.

Práva k obrázkům
Další obrázky...