Praktyka naukowa i dowody a Big Data i sztuczna inteligencja?

Praktyka naukowa i dowody a Big Data i sztuczna inteligencja?

Praktyka naukowa i dowody a Big Data i sztuczna inteligencja?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Linki zewnętrzne

Dobra praktyka naukowa i dowody a Big Data i sztuczna inteligencja - partnerzy czy przeciwnicy?

Pod hasłami Big Data, cyfryzacji, medycyny spersonalizowanej i sztucznej inteligencji wyłonił się nowy świat, który obiecuje złote czasy dla naszej opieki zdrowotnej, ale w zamian unieważnia fundamenty naszego naukowego myślenia. Era przyczynowości należy już do przeszłości; dzięki nieograniczonej ilości danych korelacja staje się przyczynowością. Wywołany tym szum doprowadził do fascynującego braku krytyki. Zalew danych sprawia, że teoria i nauka stają się przestarzałe. Na próżno szukać racjonalnego, naukowego rozważenia obiecanych korzyści w stosunku do ryzyka i kosztów (podstawa każdej oceny technologii) w oparciu o fakty i dane. Oprócz fundamentalnych sprzeczności logicznych, zainicjowane przez nią skutki społeczne wymagają kompleksowej oceny, ale nie jest ona przeprowadzana. Zamiast tego cyfryzacja przekształciła się w ideologię, która musi być realizowana jako racja stanu. Za wszelką cenę unika się pytania o cele i znaczenie. Krytyczne pytania o technicznie nierealne, napędzane szumem obietnice giną w tej atmosferze. Konsekwencje tego staną się jasne za kilka lat.

Gerd Antes jest biometrykiem, a od 1997 r. do października 2018 r. był dyrektorem Niemieckie Centrum Cochrane. Jest współzałożycielem Niemiecka sieć na rzecz medycyny opartej na dowodach. W swojej działalności Antes zawsze koncentrował się na rygorystycznych podstawach naukowych jako fundamencie decyzji. Znaczący wkład w dalszy rozwój metodologii, wymagania dotyczące przejrzystości i uczciwości wyznaczają jego ścieżkę.

Materiały uzupełniające
Załączniki

Załączniki